Alla SarRan toimintaa kuvaava vuosikello. Näiden lisäksi vuoden varrelle mahtuu vaihtelevasti erilaisia tapahtumia (esim. Nouse Ratsaille- päivä, Talvitempaus), jotka toteutetaan yhteistyössä Relanderin Ponitallin kanssa. Lisätietoja näistä tapahtumista löytyy Tapahtumat välilehdeltä.