1. Kokouksen aloitus
Puheenjohtaja Sari Koivisto aloitti kevätkokouksen klo 17:06

2. Toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Koivisto ja sihteeriksi Jouni Karnasaari
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Noora Nuutinen ja Maiju Nykänen. Noora Nuutinen ja Maiju Nykänen valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3. Läsnäolijat
Paikalla todettiin olevan seuraavat jäsenet:
Sonja Pyykkönen, Tiia Aspinen, Sari Koivisto, Maiju Nykänen, Noora Nuutinen, Jouni Karnasaari, Kaisu Kauppinen, Kirsikka Ronkanen ja Aija Myyryläinen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Tilinpäätös
Sonja Pyykkönen esitteli tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä on 1530,62 euroa.

Keskustelu: Kirsikka Ronkanen kysyi tarkennusta mistä koostuvat sarmanttikulut. Puheenjohtaja Sari Koivisto vastasi että sarmanttikuluja kertyy mm. aikuisten

saunaillan ja vastaavien tapahtumien järjestämisessä. Rahastonhoitaja Sonja Pyykkönen vahvisti asian viitaten kirjanpitoon josta asia on todettavissa. Jouni

Karnasaari esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen
Vastuuvapaus myönnettiin.

7. Muut asiat
Sonja Pyykkönen esitteli Mikkelin kaupungille jätettävän vuosiavustushakemuksen vuodelle 2009.

Junnukerho-ohjaajia ehdotettiin Pieksämäellä pidettävään koulutukseen.
Keskustelu: Noora Nuutinen avasi keskustelun siitä, onko koulutuksesta hyötyä ja voisiko ajan käyttää esimerkiksi siihen että itse opetettaisiin ohjaajia.

Keskustelun pohjalta päädyttiin ratlkaisuun jossa loppuvuodesta junnukerho-ohjaajakoulutus hoidetaan omalla porukalla, sen lisäksi Nuori Suomi- koulutukseen ohjataan halukkaat ohjaajat.

Sari Koivisto esitti osallistumista hevosen lihashuoltokurssille Pieksämäellä osana seuran toimintaa. Maiju Nykänen lupasi selvittää kurssiin liityvät asiat ja toimii yhdyshenkilönä. Tietojen pohjalta asiaa käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Aloite: (Kirsikka Ronkanen), voisiko 14-18 vuotiaita tukea seuran retkien osalta? Ajatus todettiin hyväksi ja se siirretään johtokunnan käsiteltäväksi.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45

Kategoriat: Jäsenasiat